Till vem vänder sig inriktningen?

På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Man studerar människans behov och lär sig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Man lär sig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några inriktningar men ger möjlighet att specialisera sig. Det ger skolorna och huvudmännen större utrymme och bättre möjligheter att skapa intressanta kurspaket för att passa lokala och regionala behov. För detta finns ett starkt stöd i branschen.

-Jag tycker att man skall ha ett intresse för att ta hand om och vårda människor, säger Irma Licina, årskurs 1.

Vad får du lära dig?

Efter utbildningen ska eleverna ha sådana grundläggande kunskaper att det är möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever som går ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under utbildningen i gymnasieskolan. För att uppnå detta krävs att eleven väljer att läsa de kurser i svenska och engelska som ger grundläggande högskolebehörighet.

-Hur människor som är sjuka tänker i olika situationer. Hur man på bästa sätt bemöter personer inom sjukvården. Hur människokroppen funkar och vad mediciner har för inverkan.

Vad får du lära dig?

På programmet tränas eleven i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Irma berättar att hon är mycket motiverad till sina studier och intresserad av vård och omsorgsämnen. Eleverna på vård och omsorgsprogrammet Vid Vilhelm Mobergsgymnasiet läser de praktiska vårdämnena via en internet baserad plattform som heter Novo och det funkar jättebra tycker Irma. När man är klar med utbildningen så har man jobb direkt eller kan man läsa vidare på universitet kanon anser Irma.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Inom programmet kan eleverna också välja kurser som ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Exempel på yrken:

Omsorgsassistent, undersköterska. Ger särskild behörighet för att till exempel studera till sjuksköterska, logoped och arbetsterapeut

Vård & omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma600
Engelska 5100
Historia 1a150
Idrott o hälsa 1100
Matematik 1100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1/Sv s andspråk 1100
Programgemensamma karaktärsämnen1 100
Hälsopedagogik100
Medicin 1100
Etik och människans livsvilkor100
Psykiatri 1100
Psykologi 150
Samhällskunskap 1a250
Specialpedagogik 1100
Svenska 2100
Vård och omsorgsarbete 1200
Vård och omsorgsarbete 2150
Programfördjupning500
Akutsjukvård200
Medicin 2100
Lindrande vård100
Hemsjukvård100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt2 500