Till vem vänder sig inriktningen?

Du bör ha ett starkt intresse för teknik och tekniska lösningar. Du bör vara intresserad av matematik och naturvetenskapliga kurser. Programmet kommer att utveckla dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Det belyser teknikens roll i samspelet mellan människor och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Man får lära sig att undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer.

Vad får du lära dig?

Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations-, och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik. I samarbete med Blekinge tekniska högskola arbetar vi på vår skola med spelutveckling och spelprogrammering.

Vad får du lära dig?

Teknikprogrammet inriktning informations och medieteknik blandar teori med praktiskt innehåll. Du som elev bygger bland annat en kraftfull dator som du använder under din studietid. Du lär dig programmera för olika applikationer.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Efter gymnasiet har du möjlighet att söka eftergymnasiala utbildningar inom området data och teknik. Vi har många elever som får arbete direkt efter utbildningen inom teknik.

Exempel på yrken:

civilingenjör, teknikyrken som data, industri med mera.

Teknikprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen1 100
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a150
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/svenska som andraspråk 1100
Svenska/svenska som andraspråk 2100
Svenska/svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma karaktärsämnen400
Teknik 1150
Fysik 1150
Kemi 1100
Inriktning produktionsteknik300
Mekatronik 1100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Informations- och medieteknik300
Datorteknik 1a100
Programmering 1100
Webbutveckling 1100
Teknikvetenskap300
Fysik 2100
Matematik 4100
Teknik 2100
Programfördjupning400
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt programmet2 500