Till vem vänder sig inriktningen?

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en bred utbildning och till dig som inte riktigt vet vad du vill jobba med. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred och stadig grund och förbereder dig inför högskolan.

Vad får du lära dig?

Programmet är bra för dig om du har intresse för till exempel religion, historia och samhäll. Dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen utvecklas. Du får lära dig om hur individen och samhället samspelar och du får också lära dig om hur människornas livsvillkor har förändrats under tiden. Du kommer att studera människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du får fördjupa dig i frågor som demokrati, genus och miljö.

Vad får du lära dig?

På Vilhelm Mobergsgymnasiet har du avsatta lektionstider men mycket handlar om självstudier. Istället för att ha prov har vi inlämningsuppgifter och en tenta i slutet av kursen. Vi har ett fyradagarssystem där vi har lektioner avsatta fyra dagar i veckan och en dag i veckan är studiedag där du får möjlighet att komma i kapp med skolarbete eller göra andra uppgifter. Klasserna är inte så stora på Vilhelm Mobergsgymnasiet så lärarna tar sig alltid tid till dig om du behöver. Man kan tro att en tenta är jättejobbig men du får instuderingsfrågor som bara är kopplade till det man gått igenom på lektionerna och kan du instuderingsfrågorna kan du oftast tentan.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Efter du har läst samhällsvetenskapsprogrammet är du redo för att söka till högskolan. Du kan läsa inom samhäll och även ekonomi.

Exempel på yrken:

psykolog, socionom, journalist, advokat, lärare och även ekonom. Många av tidigare gymnasieelever har sökt vidare till lärare, advokat och andra har blivit au pair i New York.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen1 150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/svenska som andraspråk 1100
Svenska/svenska som andraspråk 2100
Svenska/svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma karaktärsämnen300
Moderna språk200
Psykologi 150
Filosofi 150
Inriktning Samhällsvetenskap450
Geografi 1100
Historia 2a100
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100
Samhällskunskap 3100
Inriktning Beteendevetenskap450
Ledarskap100
Kommunikation100
Psykologi 2A50
Samhällskunskap 2100
Sociologi100
Inriktning Media,
information och kommunikation
450
Mediekunskap100
Journalistik100
Medieproduktion100
Samhällskunskap 2100
Psykologi50
Programfördjupning300
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt programmet2 500