Till vem vänder sig inriktningen?

Naturvetenskapliga programmet ger dig en bred utbildning som gör det möjligt att komma in på de flesta universitetsutbildningar. Vi ägnar skoltiden till främst matematik, fysik, kemi och biologi. Programmet ger dig möjligheter att läsa vidare till vad som helst på universitet och högskolor, alla dörrar är öppna. Du bör vara intresserad av matematik och naturvetenskapliga kurser.

Vad får du lära dig?

I utbildningen får vi lära genom att experimentera och göra fältstudier på ett vetenskapligt sätt. Vi har laborationer och använder dator som ett verktyg i undervisningen. Man får lära sig att undersöka, beskriva och systematisera utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.

Vad får du lära dig?

Vi lär genom experiment, laborationer och med dator i centrum. Vi besöker naturvetardagarna i Lund och Berzeliusdagarna i Stockholm.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Programmet ger en bred behörighet till fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Det ger också behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Exempel på yrken:

Läkare, tandläkare, veterinär, civilingenjör, landskapsarkitekt, optiker, lärare, meteorolog, apotekare.

Naturvetenskapliga programmet

Gymnasiegemensamma ämnen1 150
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1100
Matematik 2100
Matematik 3100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska/svenska som andraspråk 1100
Svenska/svenska som andraspråk 2100
Svenska/svenska som andraspråk 3100
Programgemensamma karaktärsämnen450
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
Inriktningar
Naturvetenskap400
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Naturvetenskap och samhälle 300
Geografi 1100
Samhällskunskap 2100
Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2100
Programfördjupning200-300
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt programmet2 500