Till vem vänder sig inriktningen?

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion. Den ska utveckla elevernas förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Utbildningen ska också ge eleverna kunskaper om helheten i den industriella verksamheten för att göra det möjligt för dem att delta såväl i produktoch produktionsplanering som i själva produktionen

Vad får du lära dig?

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Vad får du lära dig?

Denna inriktning ger kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av material. Teoretiska studier varvas med praktik och du får en inblick i hela produktionskedjan. Vi arbetar i toppmoderna lokaler med mycket avancerad utrustning. Programmering och hantering av datastyrda maskiner, liksom ritarbeten med senaste utrustningen tillhör programmets hörnstenar.

Efter gymnasiet, utbildningar:

Vårt unika samarbete under utbildningens tid med företaget Xylem ger eleverna sex månaders anställning efter gymnasieexamen. Läser du in högskoleförberedande kompetens så har du möjligheter att direkt efter utbildningen söka dig vidare till eftergymnasiala studier. Det finns även möjlighet att läsa vidare vid yrkeshögskolor med teknisk inriktning.

Exempel på yrken:

CNC-operatör, verkstadsmekaniker, maskintekniker.

Industritekniska programmet

Gymnasiegemensamma ämnen600
Engelska 5100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska/svenska som andraspråk 1100
Programgemensamma karaktärsämnen400
Industritekniska processer100
Människan i industrin100
Produktionskunskap 1100
Produktionsutrustning 1100
Inriktning
Produkt och maskinteknik300
Datorstyrd produktion 1100
Produktionsutrustning 2100
Produktutveckling 1100
Programfördjupning900
Cad 150
Cad 250
Cad/Cam100
Datorstyrd produktion 2100
Datorstyrd produktion 3100
Datorstyrd produktion 4100
Datorstyrd produktion 5100
Sammanfogning 1100
Tillverkningsunderlag 1100
Datorstyrd produktion 1b100
Individuellt val200
Gymnasiearbete100
Totalt programmet2 500