Antagning till gymnasieskolan

Du som ska söka till gymnasiet kommer att göra din ansökan på ansökningswebben, som du når via http://www.karlskrona.se/webbantagning. För mer information om valet så kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Info

Kontakt
Antagningskansliet i Karlskrona
Kunskapsförvaltningen
371 83 Karlskrona
Besök: Ö Hamngatan 7 B
E-post: gymnasieantagningen@karlskrona.se
Tel: 0455-303000
  
  
Länkar
Ansökan (gymnasiet)
Ansökan T4 (Word, digital)
Ansökan T4 (pdf)
SYV